Karolína Urbanovská

Bachelor's thesis

Letecká a dálková železniční doprava v regionu střední Evropy

Air and Railway Transport in the region of Central Europe
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá osobní železniční a osobní leteckou dopravou ve vybraných zemích střední Evropy, respektive komparací obou forem dopravy na vybraných trasách. Dále se zabývá kvantifikováním maximálních přepravních kapacit letecké a dálkové železniční dopravy na vybraných trasách a v závěru nastiňuje východiska vhodného řešení vysokorychlostních železničních koridorů.
Abstract:
The bachelor thesis deals with passenger railway and passenger air transport in selected countries of Central Europe, respectively comparisons of both modes of transport on selected routes. It also deals with the quantification of the maximum transport capacity of air and long-distance rail transport on selected routes, and finally outlines the appropriate solutions for high-speed rail corridors.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2018
  • Supervisor: prof. RNDr. Milan Viturka, CSc.
  • Reader: Ing. Vilém Pařil, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta