Kristýna Bartoňová

Bakalářská práce

Konkurenceschopnost vysokorychlostní železnice a letecké dopravy v Evropě

Competitiveness of high-speed rail and air transport in Europe
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu vysokorychlostních železnic v Evropě a analýzu letecké dopravy v Evropě. Obsahem práce je analyzování vysokorychlostních spojení v jednotlivých evropských státech a taktéž analyzování několika významných leteckých spojení v Evropě. Následně jsou tyto vysokorychlostní a letecké spojení vzájemně porovnány a zhodnoceny. Na závěr jsou definován návrhy na řešení problematiky …více
Abstract:
The bachelor thesis is focusing on analysis of high-speed railways and analysis of air traffic in Europe. The content of the thesis is the analysis of high-speed railways (links or connections) in individual European countries, as well as the analysis of several important air links in Europe. Then these high-speed links and air links are compared to each other and evaluated. Finally, proposals are …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. David Šourek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Bartoňová, Kristýna. Konkurenceschopnost vysokorychlostní železnice a letecké dopravy v Evropě. Pardubice, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Bakalářský studijní program / obor:
Dopravní technologie a spoje / Technologie a řízení dopravy: Technologie a řízení dopravních systémů