Bc. Ondřej Šabata

Master's thesis

Zahradně architektonická konverze postindustriálního prostoru - zelená osa kolem řeky Svitavy v Brně

Landscape Conversion of Post-industrial Sites along the Svitava River in Brno
Abstract:
Projekt zahradně architektonické konverze postindustriálního prostoru podél řeky Svitavy se skládá ze dvou základních částí. Části teoretické, ve které je pomocí literární rešerše vymezeno řešené téma, základní souvislosti, principy a východiska pro tvorbu. Zde je objasněn přístup k problematice, historické souvislosti, možnosti řešení. Druhá, návrhová část, se zaměřuje na vymezení a koncepční návrh …more
Abstract:
The theme of this project is a landscape conversion of post-industrial sites along the Svitava river in Brno. The project is devided into two parts. Theoretical part explains the basic context about brownfields, river landscapes, ecological planning and urban green-blue structures. Practical part of this project is focused on post-industrial regeneration, urban river landscape revitalization and ecological …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Lucie Poláčková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty