Bc. Petra Friedlová

Diplomová práce

Začlenění řeky a nábřeží do života a obrazu města

Integration of a river and waterfront into the life and background of a city
Anotace:
Diplomová práce na téma ZAČLENĚNÍ ŘEKY A NÁBŘEŽÍ DO ŽIVOTA A OBRAZU MĚSTA se zabývá problematikou vztahu mezi člověkem, řekou a městem v obecné rovině, ale také studiem konkrétních příkladů řešení nábřežních prostor ve městech, možnostmi jejich úprav a začleněním řeky do organismu města. Na základě studia dané problematiky jsou zobecněny možné přístupy a východiska v tvorbě nábřeží, které jsou základním …více
Abstract:
The thesis, focused on INTEGRATION OF A RIVER AND WATERFRONT INTO THE LIFE AND BACKGROUND OF A CITY, covers a problematic relation between a man, river and a city generally, but it also studies specific examples of waterfront areas in cities, possibilities of their modification, and integration of the river into the city. Based on studies dealing with the topic, the possible approaches and solutions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Ing. Jiří Damec, CSc.
  • Oponent: Magda Cigánková Fialová, externi

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Zahradnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Zahradní a krajinářská architektura / Zahradní a krajinářská architektura