Jan Pískala

Bakalářská práce

Analýza konkurence e-shopu s mobilním příslušenstvím a náhradními díly

The Competitive Analysis of E-shop with Mobile Accessories and Spare Parts
Anotace:
Tématem práce je analýza konkurence nově vznikajícího e-shopu s mobilním příslušenstvím a náhradními díly. Cílem této práce je analýza potenciálních konkurentů pro nově vznikající e-shop. Data byla získávána pozorováním formou mystery shoppingu. Hlavním zjištěním je, že žádný z e-shopů není natolik vybavený, aby nebylo nutné nic měnit. Na trhu tedy existuje prostor pro nový, úspěšný e-shop, který se …více
Abstract:
The theme of this work is an analysis of the competition of the emerging e-shop with mobile accessories and spare parts. The aim of this work is an analysis of potential competitors for the emerging e-shop. All facts have been gained by a survey accomplished in a way of mystery shopping. The main result is the fact that any of e-shops is equipped enough to not need any changes. There is therefore a …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2016
  • Vedoucí: Pavlína Pawlasová
  • Oponent: Martina Petrunčíková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketing a obchod