Zuzana STONAWSKÁ

Diplomová práce

The Portrayal of the New Negro in the Poetry of the Harlem Renaissance

The Portrayal of the New Negro in the Poetry of the Harlem Renaissance
Abstract:
Cílem této diplomové práce je zabývat se Harlemskou renesancí, afroamerickým hnutím ve 20. a 30. letech 20. století ve Spojených státech, a její poezií. Mým úkolem bude tuto poezii analyzovat, srovnat ji z několika hledisek a především podat, na základě básní nejdůležitějších autorů, zobrazení tzv. nového černocha. V úvodní kapitole práce se čtenář seznámí s definicí Harlemské renesance a jejím literárním …více
Abstract:
The aim of this work is to deal with the Harlem Renaissance, African American movement in the 1920s and 1930s in the United States, and its poetry. My objective will be to analyse the poetry, compare it from various points of view and mainly reflect the portrayal of the New Negro based on the poems written by the most important authors. In the first chapter of my thesis, the reader will learn about …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 12. 2009
Zveřejnit od: 14. 12. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 2. 2010
  • Vedoucí: Doc. PhDr. Stanislav Kolář, Dr.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

STONAWSKÁ, Zuzana. The Portrayal of the New Negro in the Poetry of the Harlem Renaissance. Ostrava, 2009. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 14.12.2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 14. 12. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství anglického jazyka pro SŠ - Učitelství španělského jazyka pro SŠ