Jade Burgunder, Ph.D.

Disertační práce

Complexity in behavioural organization: a novel approach to assessing parasite infection

Complexity in behavioural organization: a novel approach to assessing parasite infection
Anotace:
Ve volné přírodě stejně jako v lidské péči mohou paraziti a parazitózy znamenat vážnou hrozbu pro zdraví zvířat. Symptomy parazitárních infekcí nejsou vždy viditelné, především pak u volně žijících zvířat, u kterých je obtížné pozorovat klinické příznaky. Posun k velkým komerčním chovům u hospodářských zvířat vede k nutnosti zavedení efektivního monitoringu zdravotního stavu zvířat. Již po dlouhou …více
Anotace:
nebyla nalezena žádná jasná souvislost mezi těmito dvěma infekcemi a tudíž krvácení způsobené určitými strongylidními hlísticemi nemůže vysvětlit přítomnost malarické DNA v trusu lidoopů.
Abstract:
In the wild as well as in captivity, parasites and parasitic diseases can pose a serious threat to animal health. Symptoms of parasite infections are not always visible and even when clinical signs occur, it can be difficult to observe them in wild animals living in their natural environment. On farms, the move toward large commercial settings calls for the development of effective health monitoring …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 8. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 10. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Klára Petrželková, Ph.D.
  • Oponent: Michael A. Huffman, Ph.D., doc. RNDr. Marek Špinka, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta