Bc. Marie Čurdová

Diplomová práce

Daň z přidané hodnoty - nárok na odpočet daně

Value added tax – claim of deduction
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Daň z přidané hodnoty – nárok na odpočet daně“ je analýza současné právní úpravy DPH v oblasti nároku na odpočet daně, zhodnocení různých forem nároku na odpočet daně z hlediska principu neutrality, identifikace problematických ustanovení platné právní úpravy a navržení možných východisek pro legislativní změny v této oblasti. První a druhá kapitola jsou věnovány právní úpravě …více
Abstract:
The subject of this diploma thesis “Value added tax – claim of deduction” is an analysis of the current legislation of the Value added tax (VAT) in terms of claim of deduction, evaluation of various forms of deductions, identification of the problem with provisions in this legislation and proposing possible solutions for a legislative change in this area. The first and second chapters deal with the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Pavla Kvapilová
  • Oponent: prof. Ing. Juraj Nemec, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta