Bc. Lenka Jonášová

Bakalářská práce

Dotace z hlediska nároku na odpočet DPH

Subsidies from the viewpoint of the claim to VAT deduction
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na analýzu podmínek uplatnění nároku na odpočet daně z přidané hodnoty u prostředků získaných z dotačních či grantových programů a dále na shrnutí veškerých povinností plátce této daně. Metodika navržená v závěru práce eliminuje případné sankce ze strany finančního úřadu z důvodu chybného uplatnění uvedené daně.
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the analysis of conditions of application of the claim to VAT deduction in resources obtained from subsidy or grant programs, and on the summary of all duties of VAT payers. The methods proposed in the end of this work eliminate possible sanctions on the part of the revenue authority in consequence of an erroneous application of the aforesaid tax.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2016
  • Vedoucí: Ing. Zdeněk Kříž
  • Oponent: Ing. Monika Hodinková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting