Bc. Matěj Klusáček

Diplomová práce

Modelování učení při řešení problémů

Modeling learning in problem solving
Anotace:
Práce se zabývá měřením a modelováním efektu učení při řešení problémů v inteligentních vzdělávacích systémech. Lze přirozeně předpokládat, že se uživatelé systému zlepšují, otázkou je, jaké má toto zlepšení charakter. Práce nejdříve shrnuje relevantní výzkum lidského učení, jako například teorii učících křivek či tzv. Bayesian knowledge tracing. S použitím těchto poznatků navrhujeme několik modelů …více
Abstract:
This thesis deals with the measuring and modeling students' learning in intelligent tutoring systems (ITS). We naturally assume that students of an ITS are improving their specific skills and we study the character of this improvement. First of all, the thesis provides a summary of relevant techniques and theories addressing human learning, such as the theory of learning curves or the Bayesian knowledge …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 2. 2014
  • Vedoucí: doc. Mgr. Radek Pelánek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Juraj Jurčo

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Teoretická informatika

Práce na příbuzné téma