Bc. Tereza Nesvatbová

Diplomová práce

Vliv postojů studentů vybrané střední školy k výuce hudební výchovy na jejich hudební znalosti

Influence of Attitudes of Students of a Selected Middle School to the Lessons of Music Education to their Music Knowledge
Anotace:
Magisterská diplomová práce nese název Vliv postojů studentů vybrané střední školy k výuce hudební výchovy na jejich hudební znalosti. Tato práce je koncipována jako kvantitativní výzkum. Pohybuje se tedy v oblasti hudební sociologie, hudební psychologie a hudební výchovy. Práce zjišťuje základní postoje studentů k výuce hudební výchovy, jejich názory na samotnou výuku, jejich hudební preference a …více
Abstract:
Our topic is Influence of Attitudes of Students of a Selected Middle School to the Lessons of Music Education to their Music Knowledge. This master thesis is conceived as quantitative research. It lies in areas of music sociology, music psychology and music education. Our thesis reconnoitres main attitudes of students towards lessons of music education, their opinions to the education, their music …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 2. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Jan Špaček
  • Oponent: PhDr. Petr Macek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta