Bc. Hana Němcová

Bakalářská práce

Analýza uplatňování účetních odpisů a zajištění věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví u vybrané účetní jednotky

Analysis of the application of accounting write-offs and ensure a true and fair view of the object accounting of selected entities
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na analýzu uplatňování účetních odpisů a zajištění věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví u vybrané účetní jednotky, rodinné firmy. Teoretická část se zabývá vymezením dlouhodobého majetku z účetního a daňového pohledu a metod odpisování a jeho vlivu na výsledek hospodaření a hodnocení ekonomické situace této firmy. Na konkrétních příkladech je v praktické části …více
Abstract:
Bachelor thesis is focused on analysis of implementation of accounting depreciation and ensuring true and fair picture of subject of accounting in selected entity, family company. Theoretical part contains demarcation of fixed assets from the accounting and tax perspective, methods of depreciation, their effect on profit and the evaluation of economic situation of this company. Practical part of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. Roman Horák, CSc.
  • Oponent: Ing. Hana Juráňová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting