Bc. Miroslav Doležal

Master's thesis

Tvorba jednotného zadání závěrečných zkoušek pro střední školu

Creation of uniform final exam for high school
Abstract:
Tato diplomová práce se bude věnovat závěrečným zkouškám u učebních oborů na středních školách. Konkrétně strojírenským oborům Obráběč kovů na CNC strojích (23‒56‒H/01) a Mechanik seřizovač (23-45-L/01). Čtenáře seznámí se systémem zadávání témat závěrečných zkoušek a přípravě témat praktické zkoušky. Ve střední části je popsáno vypracování zadání, závěrečných zkoušek. Jejich příprava na pracovišti …more
Abstract:
This dissertation is focused on final exams at secondary vocational schools, in particular on engineering fields, like metalworking on CNC machines (23-56-H/01) and mechanic setter (23-45-L/01). The aim is to get acquainted with the system of entering the final exam topics and the preparation of the practical exam topics. In the middle part, there is described making of final exam assignments, their …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2019
  • Supervisor: JUDr. Mgr. Ing. Kateřina Šmejkalová
  • Reader: prof. RNDr. Vladislav Navrátil, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta