Mgr. Meichen Zhang, B.A.

Diplomová práce

A Comparative Study of High School Students' Learning Styles in the Czech Republic and China

A Comparative Study of High School Students' Learning Styles in the Czech Republic and China
Anotace:
V posledních letech se výzkum cizích jazyků postupně posunul z pohledu učitelů na studenty. Výzkumy ukazují, že v procesu výuky cizích jazyků jsou individuální rozdíly mezi jednotlivými studenty jedním z klíčových faktorů, které by mohly mít velký vliv na úspěch ve třídě. Jako důležitá součást individuálních rozdílů studentů přitahují styly vjemového učení stále více pozornosti učitelů cizích jazyků …více
Abstract:
In recent years, the focus of the foreign language learning research has been gradually shifted from the perspective of teachers to students. And researches show that in the process of foreign language learning, individual differences among different students is one of the key factors which could have a great influence on the success in class. As an important component of students’ individual differences …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Zdeněk Janík, M.A.
  • Oponent: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta