Mgr. Rapáč Rapáč

Diplomová práce

Implementace marketingové strategie pod vlivem COVID-19

Implementation of a Marketing Strategy Influenced by COVID-19
Anotace:
Diplomová práce se zabývá implementací marketingové strategie v době COVID-19. Cílem předkládané práce je vytvořit a implementovat marketingovou strategii vybraného hotelu, která bude reagovat na potenciální rizika dalšího legislativního omezování provozu hotelů spojená s protiepidemickými opatřeními. Diplomová práce je zaměřená na implementaci marketingové strategie pod vlivem pandemie COVID-19. Pandemie …více
Abstract:
The diploma work deals with the implementation of a marketing strategy in the era of COVID-19. The aim of this thesis is to develop and implement a marketing strategy for a particular hotel that will respond to the potential risks of further legislative restrictions on hotel operations associated with anti-epidemic measures. The diploma thesis focuses on the implementation of a marketing strategy under …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 3. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2022
  • Vedoucí: Ing. Lenka Farkačová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Právo v podnikání / Právo v podnikání