Mgr. Miroslav Půža, Ph.D.

Doctoral thesis

"Albanskij jazyk" a "Padonki" jako sociální a kulturní jev v současném ruském jazyce v komparaci s analogickými jevy v české internetové kultuře

"Albanskij Language" and "Padonki" as a Social and Cultural Phenomenon in Russian Language in Comparison with Analogous Phenomenon in the Czech Internet Culture
Abstract:
Práce je zaměřena zejména na problematiku proměny jazyka a komunikace na přelomu 20. a 21. století. V práci je stručně popsaná historie Internetu a zároveň jsou v ní popsány četné komunikační nástroje. V práci je věnován prostor analýze internetové komunikace, zejména s ohledem na využití emotikonů a akronym. Dále jsou představeny subkultury, které se specifickým způsobem v internetovém prostředí projevují …more
Abstract:
The doctoral thesis focuses primarily on issues of language and communication transformation at the turn of the 20th and 21st centuries. The thesis briefly describes the history of the Internet and also describes the numerous communication tools. The thesis is devoted to evaluating Internet communication, particularly with regard to the use of emoticons and acronyms. The thesis also presents a subcultures …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 8. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 11. 2014
  • Supervisor: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
  • Reader: doc. Halyna Myronova, CSc., PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Doctoral programme / field:
Philology (4-years) / Philological Area Studies