Mgr. et Mgr. Petra Trávníková, Ph.D.

Disertační práce

Language of the Internet: Positive Politeness Strategies Claiming Common Ground in Asynchronous Computer-Mediated Communication

Language of the Internet: Positive Politeness Strategies Claiming Common Ground in Asynchronous Computer-Mediated Communication
Anotace:
Disertační práce se zabývá analýzou jazyka různých online komunit komunikujících prostřednictvím internetových diskusních fór věnovaných tzv. ženským tématům (dieta, neplodnost, těhotenství, mateřství, atd.). Nejprve zkoumá, nakolik se tato asynchronní počítačem řízená komunikace podobá mluvené řeči a psanému projevu, a zároveň popisuje, jak mluvčí překonávají fakt, že komunikace neprobíhá simultánně …více
Abstract:
The present dissertation deals with the language of online communities based on Internet discussion fora dedicated to 'women's' topics, such as dieting, infertility, pregnancy and mothering. First, it examines to what extent their communication resembles face-to-face communication and writing (Crystal and Davy 1969, Vachek 1973, Halliday 1989, Leech and Svartvik 1994, December 1996, Crystal 2001, etc …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 9. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 1. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. Naděžda Kudrnáčová, CSc.
  • Oponent: doc. PhDr. Miroslav Bázlik, CSc., PhDr. Jitka Vlčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Filologie (čtyřleté) / Anglický jazyk

Práce na příbuzné téma