Bc. Michaela Vařbuchtová

Diplomová práce

Desková hra "Krycí jména" jako didaktická pomůcka ve výuce českého jazyka

The Board Game "Codenames" as a Didactic Aid in Teaching the Czech Language
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou výuky českého jazyka a literatury na základní škole pomocí didaktických pomůcek. V teoretické části se opírá především o poznatky z oboru didaktiky českého jazyka a výzkumů o hře v procesu vzdělávání. Praktickou část práce tvoří návrh využití deskové hry Krycí jména (2015) pro výuku českého jazyka, jež svou vzdělávací funkcí odpovídá pomůckám využívaným jak v …více
Abstract:
The diploma thesis is focused on problematic of teaching the Czech language and literature at primary school using teaching aids. The theoretical part is based primarily on knowledge from the field of the Czech language didactics and researches on the game in the educational process. The practical part of the work consists of a proposal to use the board game Code Names (2015) for teaching the Czech …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2022
  • Vedoucí: Mgr. Radek Pospíšil, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jarmila Bradová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta