Bc. Veronika Babyrádová

Bakalářská práce

Proměna vybraných aspektů skupinové práce s ohledem na cíl skupinové práce

The Adaptation of Selected Aspects of Group Work in Accordance with the Aim of Group Work
Anotace:
Ve své bakalářské práci se zabývám skupinovou prací jakožto organizační formou výuky s ohledem na učitelem deklarovaný cíl skupinové práce. Hlavním cílem této práce je popsat, jak učitelem deklarovaný cíl skupinové práce ovlivňuje vybrané aspekty skupinové práce – zadání, chování učitele a prostředí při skupinové práci. Pro dosažení stanoveného cíle práce jsem realizovala kvalitativní výzkumné šetření …více
Abstract:
My thesis examines group work as an organizational form of teaching regarding the aim of group work declared by the teacher. The main goal lies in the description of how the aim of group work affects following aspects of group work: assignment, teacher’s behaviour and the work environment. To achieve the established goal of the thesis, I carried out qualitative research. A newly originated group work …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2022
  • Vedoucí: Mgr. Karla Brücknerová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Miroslava Dvořáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Pedagogika / Pedagogika