Bc. Alexey Afanasyev

Master's thesis

Dopady asijské konkurence na české firmy v automobilovém průmyslu

Effect on Asian competition on the Czech companies in the car industry
Abstract:
Diplomová práce řeší problém dopadů asijských automobilek na vybrané evropské automobilky. V posledních letech asijský automobilový průmysl se hodně posílil, což nemohlo neovlivnit situaci v globálním měřítku. Asijský trh je rovněž jedním z nejatraktivnějších automobilových trhů ve světě s velkým potenciálem růstu. V teoretické části je popsán současný přístup ke konkurenci a konkurenceschopnosti, …more
Abstract:
This thesis solves the problem of the impact of Asian automobile manufacturers on selected European automobile manufacturers. In recent years, the Asian automotive industry had strengthened a lot, which inevitably affected the situation in a global scale. The Asian market is also one of the most attractive automobile markets in the world with high growth potential. Theoretical part describes the current …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 6. 2015
  • Supervisor: Ing. Eva Matoušková
  • Reader: JUDr. Josef Novák

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní