Ing. Maame Ama Dede Adumetey

Diplomová práce

The impact of interest rates on stocks of selected emerging economies

The impact of interest rates on stocks of selected emerging economies
Anotace:
Cílem práce je ověřit a posoudit vztah mezi úrokovými sazbami a výnosností akcií v některých rozvíjejících se ekonomikách. Studie se zaměřila na dvě rozvíjející se burzy v Africe, jmenovitě; burze cenných papírů Ghana a burze cenných papírů Nairobi. V rámci analýzy práce přijala model Autoregresivního distribuovaného zpoždění, aby se vytvořily krátkodobé a dlouhodobé vztahy mezi řízením úrokových sazeb …více
Abstract:
The goal of the thesis is to verify and assess the relationship between interest rates and stock returns in some emerging economies. The study focused on two emerging stock exchanges in Africa, namely; the Ghana Stock Exchange and the Nairobi Securities Exchange. As part of the analysis, the work adopted the Autoregressive distributed lag model to establish the short and long-run relationships between …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Luděk Benada, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Dagmar Linnertová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta