Mgr. Jana Janečková

Bachelor's thesis

Reading Activities for the Basic Schools

Reading Activities for the Basic Schools
Abstract:
Tato bakalářská práce studuje účinek různých čtenářských aktivit na studenty základní školy. Bakalářská práce chce ukázat, jak tyto aktivity rozšiřují slovní zásobu, zvyšují schopnost porozumění textu a zlepšují plynulost čtení. V teoretické části jsem se zabývala vysvětlením pojmu čtení. Zabývá se jednotlivými fázemi čtení a stadii, která musí žáci zvládnout, aby se stali úspěšnými čtenáři. V praktické …more
Abstract:
This bachelor thesis studies the impact of various reading activities on students of English at the basic school. The work shows that these activities makes the students´ vocabulary larger, and their ability to understand a text is better, together with the fluency of reading. In the theoretical part, the term of reading is explained in detail. It deals with particular parts of reading and the stages …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2011
  • Supervisor: Mgr. Naděžda Vojtková
  • Reader: PhDr. Alena Dobrovolná, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Specialization in Education / Teacher Training in Foreign Languages - English Language