Theses 

Střednědobý podnikatelský plán zpracovaný na základě dlouhodobé vize rozvoje podniku – Bc. Světlana DOUMELOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Světlana DOUMELOVÁ

Diplomová práce

Střednědobý podnikatelský plán zpracovaný na základě dlouhodobé vize rozvoje podniku

Medium business plan made after long-term vision of the firm development

Anotace: Předložená práce je zaměřena na zpracování střednědobého rozvojového podnikatelského plánu konkrétní firmy pro ověření reálnosti stanovených cílů a zvolení nejvhodnější strategie. Na základě vlivů externího prostředí a informací z účetních výkazů je provedena analýza současné situace firmy a je zvolena strategie rozvoje společnosti. Ze zvolené strategie pak vyplývá střednědobý strategický plán, který v další části prověřuje finanční analýza. V rámci externího a interního prostředí jsou v závěru práce identifikovány rizikové faktory, které mohou ovlivnit dosažení stanovených cílů a jsou dále zohledněny ve variantním provedení. S přihlédnutím k těmto skutečnostem je navržen alternativní plán, který oddálí dosažení cíle, ale je méně riskantní.

Abstract: The project is focused on drawing a medium-term development-business plan for a specific firm in order to verify the correctness of its objectives and to choose the most appropriate strategy. Based on the influence of the external environment and information from financial statements, financial analysis of the firm´s present situation is carried out and a development strategy is determined. The chosen strategy gives rise to the medium-term business strategy plan, which is further checked by financial analysis. Within the framework of the external and internal environment the risk factors which might influence the achievement of the objectives are identified and variant concepts are taken into account. Considering these facts an alternative plan which rather defers meeting the objectives, but in a less risk way, is going to be designed.

Klíčová slova: management, strategie, podnikatelský plán, finanční analýza, analýza rizik

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2011
  • Identifikátor: 42290

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jarmila Ircingová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 05. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=42290 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická

Jak správně citovat práci

DOUMELOVÁ, Světlana. Střednědobý podnikatelský plán zpracovaný na základě dlouhodobé vize rozvoje podniku. Plzeň, 2011. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 6. 2019 03:09, 24. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz