Eduard Palovchyk

Bakalářská práce

Podnikatelský plán - finanční plán

Business Plan - Financial Plan
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá založením vlastního podniku typu autoškola na území ČR. Práce je zaměřená především na analýzu podnikání z finanční stránky. Cílem práce je zpracování finančního plánu včetně všech jeho součástí nezbytných pro úspěšné fungování podniku. K naplnění cíle poslouží vypočet jednotlivých fi-nančních položek, které budou analyzovány pomocí jednotlivých výkazů. Bakalářská práce …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with founding of the own driving school in the Czech Republic. The thesis is focused mainly on the analysis of business from the financial side. The aim of the thesis is to elaborate a financial plan including all its parts necessary for successful functioning of the business. To meet the objective, the calculation of individual financial items will be analysed using individual …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 9. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 8. 2019
  • Vedoucí: Tereza Vinšová
  • Oponent: Taťána Hajdíková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/78252

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management