Mgr. Martin Šípek

Bakalářská práce

Testování vlivu stárnutí populace na výdaje na zdravotnictví

Testing the influence of ageing at healthcare expenditures
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá testováním vlivu stárnutí populace na výdaje na zdra-votnictví v ČR. V práci jsou nejprve diskutovány klíčové demografické a nedemografické faktory, které mají vliv na výdaje na zdravotnictví. Následně je proveden rozbor výdajů na zdravotnictví mezi roky 1993-2017. Jádro práce pak leží v provedení regresní analý-zy klíčových faktorů na výdaje na zdravotnictví na jednotlivce …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with testing the influence of population aging on health care expenditures in the Czech Republic. The thesis first discusses the essential demographic and non-demographic factors that affect health care expenditures. Subsequently, an analysis of health care expenditures between 1993-2017 is performed. The core of the analysis is based on performing a regression analysis of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 12. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2021
  • Vedoucí: doc. JUDr. Ivan Malý, CSc.
  • Oponent: doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta