Bc. Kratoňová Kratoňová

Diplomová práce

Analýza krizové připravenosti na epidemie a pandemie v České republice - s důrazem na připravenost sektoru zdravotnictví

Emergency preparedness analysis for epidemic and pandemic in the Czech Republic – with emphasis on health care system
Anotace:
Cílem diplomové práce je zpracovat komplexní analýzu krizové připravenosti na epidemie a pandemie v České republice s důrazem na připravenost sektoru zdravotnictví včetně doporučení a příležitostí pro zlepšení. Tato analýza krizové připravenosti se bude skládat z rozboru pěti vzájemně provázaných pilířů, na nichž krizová připravenost sektoru zdravotnictví stojí včetně popisu silných a slabých stránek …více
Abstract:
The aim of diploma thesis is to prepare a comprehensive analysis of emergency priparedness analysis for epidemic and pandemic in the Czech Republic – with emphasis on healthcare system, including recommendations and opportunities for improvement. This analysis of emergency preparedness will consist of an analysis of the five interlinked pillars on which the emergency preparedness on healthcare system …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 3. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2022
  • Vedoucí: Mgr. Lukáš Vilím, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Barbora Vegrichtová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní