Ing. Mgr. Romana Rogalewiczová

Rigorózní práce

Realizace práva na styk s dítětem v České republice a v Německu

Realisation of a Right of Access to a Child in Czech Republic and in Germany
Anotace:
Předložená práce se zabývá problematikou realizace práva na styk s dítětem. Zabývá se otázkou, v jakých situacích je potřeba styk rodiče s dítětem upravit, jak k těmto případům dochází a jaké mohou nastat a obvykle nastávají komplikace při sporech o péči o dítě i o rozsah styku s dítětem. Právo na styk s dítětem je garantováno v mezinárodních úmluvách i ve vnitrostátních ústavních zákonech, s nimiž …více
Abstract:
The right of access to a child is guaranteed in international conventions and in national legal regulations The thesis tries to answer the following questions: What are the situations in which it is necessary to modify the access of a parent to a child, how does it come to these situations and what kind of complications can come (and usually appear) by law-suits about the care of children and about …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 12. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2012
  • Oponent: JUDr. Lenka Westphalová, CSc., doc. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta