Bc. Marián Pešek

Diplomová práce

Příprava osobního strážce na situace profesní obrany v souvislosti s automobilem

Preparation of a bodyguard to the professional defence situation in connection with car
Anotace:
Diplomová práce pojednává o problematice osobní ochrany vykonávané jedním osobním strážcem. Je zaměřena na přípravu a řešení rizikových situací osobním strážcem s využitím taktických postupů i techniky profesní obrany. V teoretické části jsou koncentrovány poznatky, důležité pro úspěšné řešení rizikových situací. V praktické části jsou uvedeny nejčastější rizikové situace a způsob jejich úspěšného …více
Abstract:
The dissertation treats of problems of personal protection, which are exercised by one bodyguard. It is focused on preparation and solving risk situations by bodyguard with usage tactical action and the technics of profession defenses. There is concentrated knowledge in theoretic section, which is important for successful solving risk situation. There are mentioned the most frequent risk situations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Zdeněk Maláník

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Magisterský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek