Karolína Pavelová

Diplomová práce

Tools Development for Location of Deep Brain Stimulation

Tools Development for Location of Deep Brain Stimulation
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá specifickou mozkovou sítí související s tinnitem (ušní šelest) a vývojem nástroje pro co nejpřesnější lokalizaci místa pro potenciální neurochirurgický zákrok k zavedení hloubkové mozkové stimulace. Za tímto účelem byla funkční data mozkové konektivity získána vklidu (rs-fcMRI), analyzována pomocí semínkové metody u skupiny pacientů s tinnitem ve srovnání se zdravými …více
Abstract:
This diploma thesis looks for a specific cerebral network related to tinnitus and develops a tool to target the most precise location for a potential surgery for using a deep brain stimulation. For this purpose, a functional brain connectivity data acquired at a rest (rs-fcMRI) were analyzed using a seed based method, in a group of tinnitus subjects in comparison with healthy subjects. This analysis …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2017
  • Vedoucí: Martin Černý
  • Oponent: Chantal Delon-Martin

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava