BcA. Martin NOVOTNÝ

Master's thesis

Umění přežití/přežití umění

Art of survivil/Survival of art
Anotácia:
Soubor realizací v přírodním prostředí na pomezí kresby, grafiky a land artu zaměřený na zkoumání výtvarné improvizace a konfrontace stávajících zkušeností v novém kontextu.
Abstract:
Series of realizations in natural enviroment on the border between drawing, graphic art and land art focused on research of artistic improvisation and confrontation of experience in new context.
 

Kľúčové slová

kresba grafika land art
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Doc. akademický malíř Jiří Kornatovský

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NOVOTNÝ, Martin. Umění přežití/přežití umění. Plzeň, 2017. diplomová práce (MgA.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art

Master programme / odbor:
Design / Illustration and Graphic Design, specialization Illustration