Mgr. Hana Čihánková

Bakalářská práce

Dospívající a online komunity

Adolescents and online communities
Anotace:
Hlavním cílem práce je zmapovat specifické charakteristiky dospívajících jako uživatelů on-line komunit a internetu. V teoretické části jsou popsány základní charakteristiky a typologie on-line komunit spolu se specifiky cyberprostoru jako takového, které podávají možná vysvětlení pozorovaných jevů. Text se zároveň zabývá překrýváním vlastností reálných sociálních skupin a komunikace a jejich virtuální …více
Abstract:
Main aim of my thesis is to explore specific features of adolescents as users of internet and on-line communities. The theoretic part of the text defines basic characteristics and typologies of on-line communities and specifics of cyberspace, as opposed to real social groups and communication. This difference is a source of explanaition for some observed phenomena. Concepts from the theoretic part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 6. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2008
  • Vedoucí: prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií