Bc. Luděk Žákovský

Diplomová práce

Implicitní rasismus jako nástroj dominance - analýza rasistické ideologie v mediálním diskurzu o Romech

Implicit racism as an instrument of domination - analysis of racist ideology in media discourse about Roma
Anotace:
Diplomová práce „Implicitní rasismus jako nástroj útlaku: analýza rasistické ideologie v mediálním diskurzu o Romech“ je teoreticky ukotvena v sociálním konstruktivismu. Teoretická východiska zaměřuji na pojmy, jejichž vymezení vnímám jako důležité pro situování v kontextu této práce. Jde zejména o ideologické koncepty a rasismus v kontextu mediálního diskurzu. Zvláštní pozornost věnuji zejména kapitole …více
Abstract:
Diploma thesis ”Implicit racism as an instrument of oppression: analysis of racist ideology in media discourse about Roma“ is theoretically based in social constructivism. In theoretical aspects I focus on terms, which I consider important in context of this paper. These are especially ideological concepts and racism in context of media discourse. Special attention is paid to a chapter that deals with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Dušan Klapko, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta