Mgr. Gabriela STRAKOVÁ

Disertační práce

Realismus a sociální konstruktivismus ve filozofii vědy

Realism and social constructivism in philosophy of science
Anotace:
Cílem disertační práce je představit a porovnat rozdílné přístupy ve filosofii vědy, realismus, pragmatismus a sociální konstruktivismus. Realismem je míněn převládající názor na vědecké poznání v západní společnosti, který popírá eventualitu lidského vlivu na podstatu vědeckého poznání. Oproti tomu, sociální konstruktivismus nechápe vědeckou realitu jako danou, ale jako sociální konstrukt, vytvořený …více
Abstract:
The aim of the thesis is to introduce and compare different approaches to philosophy of science, realism, pragmatism and social constructivism. Realism is a prevailing opinion on scientific knowledge in western society, which denies a possibility of a human influence on the scientific knowledge. On the other hand, social constructivism does not consider the scientific reality fixed but rather as a …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 10. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. PhDr. Břetislav Fajkus, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

STRAKOVÁ, Gabriela. Realismus a sociální konstruktivismus ve filozofii vědy. Plzeň, 2016. disertační práce (Ph.D.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/