Bc. Luděk Žákovský

Master's thesis

Implicitní rasismus jako nástroj dominance - analýza rasistické ideologie v mediálním diskurzu o Romech

Implicit racism as an instrument of domination - analysis of racist ideology in media discourse about Roma
Abstract:
Diplomová práce „Implicitní rasismus jako nástroj útlaku: analýza rasistické ideologie v mediálním diskurzu o Romech“ je teoreticky ukotvena v sociálním konstruktivismu. Teoretická východiska zaměřuji na pojmy, jejichž vymezení vnímám jako důležité pro situování v kontextu této práce. Jde zejména o ideologické koncepty a rasismus v kontextu mediálního diskurzu. Zvláštní pozornost věnuji zejména kapitole …more
Abstract:
Diploma thesis ”Implicit racism as an instrument of oppression: analysis of racist ideology in media discourse about Roma“ is theoretically based in social constructivism. In theoretical aspects I focus on terms, which I consider important in context of this paper. These are especially ideological concepts and racism in context of media discourse. Special attention is paid to a chapter that deals with …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 12. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 1. 2013
  • Supervisor: Mgr. Dušan Klapko, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta