Bc. Petr Kraus

Bakalářská práce

Finanční plán podniku – krátkodobý x dlouhodobý

Financial plan short-term x long-term
Anotace:
Tato bakalářská práce pojednává o plánování podnikových financí. V teoretické části se zabývá významem a účelem finančního plánování, formuluje základní principy a zásady při sestavení finančních plánů. V praktické části je provedena finanční analýza hospodaření společnosti VDZ trading s.r.o. a na základě této analýzy je sestaven konkrétní dlouhodobý a krátkodobý plán podniku. Závěr bakalářské práce …více
Abstract:
This Bachelor’s thesis addresses corporate finance planning. The theoretical section concerns the significance and purpose of financial planning, formulates the basic principles and fundaments involved when compiling financial plans. The practical section contains financial analysis of management of VDZ trading s.r.o. and a specific long-term and short-term corporate plan is compiled on the basis of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Šárka Kocmanová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jana Kotěšovcová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance