Zuzana Morávková

Bachelor's thesis

Předčasný odtok plodové vody

Premature Rupture of Membranes
Anotácia:
Bakalářská práce na téma: "Předčasný odtok plodové vody," se zabývá problematikou odtoku plodové vody před termínem porodu. Práce je rozdělená do dvou celků teoretického a praktického. První část, teoretická, je rozdělena na několik kapitol, které popisují příčiny, komplikace a doporučené postupy při předčasném odtoku plodové vody. V praktické části jsou vyhodnoceny výsledky dotazníkového šetření. …viac
Abstract:
Bachelor's thesis on topic: "Premature rupture of membranes "deals with issue of flow of amniotic fluid before the birth term. The thesis is divided into two parts theoretical and practical. The first theoretical part is divided into several chapters that describe the causes, the complications and recommended procedures at premature rupture of membranes. In the practical part are evaluated the results …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Ludmila Reslerová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Morávková, Zuzana. Předčasný odtok plodové vody. Zlín, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Humanities

Bachelor programme / odbor:
Midwifery / Midwifery

Práce na příbuzné téma