Mgr. Adam Blažek, Ph.D.

Disertační práce

Kvantifikace socio - ekonomických efektů působení sportovního klubu HC Kometa Brno

Quantifying the Socio - Economic Effects of HC Kometa Brno Sports Club
Anotace:
Doktorská práce „Kvantifikace socioekonomických efektů působení sportovního klubu HC Kometa Brno“ je rozdělena na dvě základní části – první část teoretickou a druhou část praktickou. Hlavní důraz v teoretické části je položen na popis postavení a význam sportu v regionu, zvláště vrcholového sportu. Soustředil jsem se zejména na hokej a hokejový klub HC Kometa Brno zvláště. Druhá – praktická část …více
Abstract:
The doctoral thesis "Quantification of Socio - Economic Effects of HC Kometa Brno Sports Club" is divided into two basic parts - the first theoretical part and the second practical part. The main emphasis in the theoretical part is put on the description of the status and importance of sport in the region, especially the top level sport. I focused mainly on hockey sport and hockey club HC Kometa Brno …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2018
  • Vedoucí: prof. PhDr. Michal Charvát, CSc.
  • Oponent: doc. Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D., doc. RNDr. Bohumír Štědroň, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií