Bc. Lucie Faltýnková

Diplomová práce

Původ staroslověnských příbuzenských názvů a jejich protějšků v češtině

The origin of the Old Church Slavonic kinship names and their counterparts in the Czech language
Anotace:
Tato magisterská diplomová práce se zaměřuje na staroslověnské příbuzenské názvy a jejich české protějšky a snaží se vyložit jejich etymologii. Celkem je zpracováno 42 hesel. U každého z nich je nejprve popsán stav daného výrazu ve staroslověnštině a poté odpovídající situace v češtině, a to od nejstaršího období češtiny až po současnost. Poslední částí je etymologický výklad. V závěru práce jsou analyzované …více
Abstract:
This master’s thesis focuses on the Old Church Slavonic kinship names and their Czech counterparts and provides their etymological analysis. The main part of the thesis consists of 42 entries. Each of them firstly describes the Old Church Slavonic forms and meanings of the selected kinship term. Then the same applies to the Czech language, tracing the term from the Old Czech period to the present day …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 7. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Ilona Janyšková, CSc.
  • Oponent: doc. Mgr. Bohumil Vykypěl, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta