Ing. Ľubica Šebeňová

Disertační práce

European Identity in the Czech Republic in the Context of the 2008 Economic Crisis

European Identity in the Czech Republic in the Context of the 2008 Economic Crisis
Anotace:
Cieľom tejto dizertačnej práce je preskúmať vplyv hospodárskej krízy na vnímanie európskej identity Čechmi. Základná výskumná otázka je definovaná ako: „Zmenilo sa vnímanie európskej identity v Českej republike v čase hospodárskej krízy a aké boli hlavné motívy tejto zmeny?“ Túto otázku analyzujem na troch rôznych úrovniach - na úrovni politických strán, politických predstaviteľov a občanov. V úvode …více
Abstract:
The objective of this dissertation is to examine the influence of the economic crisis on the perception of European identity by Czechs. The basic research question is defined as: ‘Has the perception of European Identity in the Czech Republic changed in times of economic crisis and what have been its main motivations?’ I analyse this question on three different levels – a level of political parties …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2020
  • Vedoucí: prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.
  • Oponent: doc. PaeDr. Radovan Gura, Ph.D., dr Grzegorz Pozarlik

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií