Bc. Michaela Brožíková

Diplomová práce

Právní a ekonomické aspekty nabídkových řízení při zajišťování dopravní obslužnosti

Legal and Eeconomic Aspects of Tendering for Providing Transport Serviceability
Anotace:
Obsahem diplomové práce jsou právní a ekonomické aspekty nabídkových řízení při zajišťování dopravní obslužnosti. Diplomová práce vymezuje základní charakteristiku fiskální části finančního práva v návaznosti na zakotvení právní úpravy dané problematiky v evropském a vnitrostátním právu. V rámci tématu se autorka zabývá kategorizací řízení, prostřednictvím kterých mohou územně samosprávné celky volit …více
Abstract:
The content of the thesis are the legal and economic aspects of tendering in the provision of transport services. This thesis defines the basic characteristics of fiscal finance law in relation to the anchoring of the regulatory issues in the European and national law. Within the topic the author deals with the categorization procedure through which local governments can choose the operator providing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2012
  • Vedoucí: JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Jiří Blažek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Veřejná správa / Veřejná správa