Bc. Hana Šajtarová

Diplomová práce

Postoje k sociálnímu vyloučení romské komunity na Bruntálsku

Attitudes to social exclusion of the Roma community in Bruntal region
Anotace:
Diplomová práce je zaměřená k tématu Postoje k sociálnímu vyloučení romské komunity na Bruntálsku. Cílem této práce bylo zjistit aktuální postoje stakeholderů na sociální vyloučení Romů na Bruntálsku. Celá diplomová práce je koncipovaná do tří základních částí. Obsahem první části je teoretické pojednání o celkovém životním stylu romského etnika. Ve druhé části se zaměřuji na výzkumnou metodu formou …více
Abstract:
The thesis is focused on Attitudes to social exclusion of the Roma community in Bruntal region. The aim of the thesis was to determine the current attitudes of stakeholders on the social exclusion of Roma in Bruntal region. The whole thesis is divided into three main parts. First part is a theoretical treatise on the general lifestyle of the Roma ethnic group. The second part focuses on the research …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2013
  • Vedoucí: Dipl.-Theol. Univ. Stanislava Ševčíková, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií