Bc. Petra Daňková

Diplomová práce

Životní situace rodin s dětmi s poruchami autistického spektra

Life situation of families with children with autism spectrum disorders in context of social functioning
Anotace:
Tato diplomová práce zkoumá zkušenosti rodin s dětmi s PAS s jejich sociálním fungováním v rámci životní situace. Cílem výzkumu je snaha o porozumění osobním žitým zkušenostem rodin. V teoretické části práce jsou vymezeny základní pojmy: PAS, rodina s dítětem s PAS, životní situace a sociální fungování. Výzkum je realizován pomocí kvalitativní strategie a je založen na fenomenologické podstatě. Za …více
Abstract:
This thesis deals with the experience of families with children with ASD with their social functioning in the context of the life situation. The aim of the thesis is to understand the personal lived experience of families. In the theoretical part of the thesis are defined the basic concepts: ASD, family with child with ASD, life situation and social functioning. The research is realized through qualitative …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Bajer, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jiří Vander, DiS.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií