Angela Mikšánková

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Udržení partnerských vztahů v pobytových zařízeních, připravenost zařízení reagovat na potřeby uživatelů s tím spojené

Maintaining partnerships in elderly living in residential facility and readiness of the institution to respond to related needs.
Anotace:
Absolventská práce je zaměřena na problematiku udržení partnerských vztahů seniorů v pobytových zařízeních. Cílem práce je zjistit pomocí kvalitativního výzkumu, jak senioři udržují partnerské či manželské vztahy nebo navazují nové vztahy v kontextu konkrétního pobytového zařízení sociálních služeb a jaká je připravenost zařízení reagovat na potřeby uživatelů s tím spojené. Teoretická část obsahuje …více
Abstract:
The graduate work is focused on the issue of maintaining seniors' relationships in residential facilities. The aim of the thesis is to find out by qualitative research how seniors maintain partnerships or marriages or establish new relationships in the context of a particular residential social service facility and what is the readiness of the facility to respond to the needs of the connected users …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Hana Šlechtová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Bednář, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc