Bc. Kristýna Šlosárková

Diplomová práce

Syndrom vyhoření v příspěvkové organizaci Domov pod Vinnou horou, p. o.

Burnout syndrome in contributory organisation Domov pod Vinnou horou, p. o.
Anotace:
Diplomová práce je věnovaná příspěvkové organizaci Domov pod Vinnou horou, p. o. Teoretická část je věnovaná syndromu vyhoření obecně, popisu fázi vyhoření, příznaků a metodou měření vyhoření. Autorka v práci popisuje také možnosti prevence, zátěžové situace vedoucí ke vzniku vyhoření a zabývá se skupinami osob ohrožených syndromem vyhoření. Výzkumným cílem práce je zjistit vztah mezi vzděláním pracovníka …více
Abstract:
Diploma thesis is dedicated to contributory organization Domov pod Vinnou horou. Thesis consists of theoretical and practical part. Theoretical part is devoted to the burnout syndrome in general, describes stages of burnout, symptoms and methods of measuring burnout. The author also describes possibilities of prevention, stressful situations leading to burnout and deals with groups of people at risk …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 12. 2021
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/tu6f7/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 1. 2022
  • Vedoucí: prof. PhDr. Hana Vykopalová, CSc.
  • Oponent: PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě

Slezská univerzita v Opavě

Fakulta veřejných politik v Opavě

Magisterský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Veřejná správa a sociální politika