Bc. Jakub Slovák

Bakalářská práce

Kompenzační cvičení pro prevenci distorze hlezenního kloubu u volejbalistů

Corrective exercises to prevent distorsion of the ankle joint in volleyball
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá kompenzačními cvičními pro prevenci distorze hlezna u volejbalistů. Řeší otázku jak kompenzační cvičení zařazené do tréninkové jednotky volejbalisty pomůžou snížit riziko distorze hlezna. Dále se zabývá charakteristikou jednotlivých aspektů pro vznik distorze hlezna a také věnuje pozornost důležitým typům kompenzačních cvičení a popisuje je. V této práci jsou zmíněny …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with corrective exercises to prevent distortion of the ankle joint in volleyball. It discuss question of how corrective exercises included in volleyball training unit will help reduce the risk of ankle sprains. It also deals with characteristic of various aspects of ankle joint distortion and it dedicates its attention to important types of corrective exercises and describes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 2. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Roman Grmela, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ivan Struhár, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií