Bc. Michael Bajužík

Bakalářská práce

Plavání jako kompenzační cvičení pro hráče ledního hokeje

Swimming as a compensation exercise for ice hockey players
Anotace:
Bakalářská práce „Plavání jako kompenzační cvičení pro hráče hokeje“ je věnována kompenzačním cvikům ve vodním prostředí. První část obsahuje obecnou charakteristiku ledního hokeje a zaobírá se jeho problematikou v oblasti přetěžovaných svalů a z toho vzniklé svalové dysbalance. Druhá hlavní část se zabývá využitím pozitivních zdravotních aspektů plavání při tvorbě kompenzačních cviků s ohledem na …více
Abstract:
Bachelor thesis "Swimming as a compensatory exercise for hockey players" focuses on compensatory exercises performed in water environment. First part of the thesis contains a general characteristics of ice hockey and deals with the problematics of muscle overload and thus created muscle imbalance. Second part concentrates on the employment of positive medical aspects of swimming in the design of compensatory …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Dita Hlavoňová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Roman Grmela, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií