Bc. Kamila Prášková

Bakalářská práce

Dárcovství krve pohledem dárců

Blood donation from donor's point of view
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku dárcovství krve pohledem dárců. Člení se na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou zpracovány informace týkající se problematiky krve, dárcovského programu a přípravků vyrobených z lidské krve. Empirická část prezentuje a vyhodnocuje data získaná z anonymního dotazníkového šetření, které mapovalo dárcovství krve, dodržování doporučených opatření …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the issue of blood donation from donor‘s point of view. It is divided into theoretical and practical part. The theoretical part is written up informations about the issue of blood, donor programme and products made from human blood. The empirical part presents and evaluates facts obtained during anonymous questionnaire survey, which is charting blood donation, compliance …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Dana Soldánová
  • Oponent: Mgr. Edita Pešáková, DiS.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta