Mgr. Alexandra Hirčová

Diplomová práce

Samostatná působnost zastupitelstva města Bruntál

Own Competencies of the City Council of Bruntál
Anotace:
Cílem diplomové práce s názvem ,,Samostatná působnost zastupitelstva města Bruntál“ je podat ucelený obraz o obecním zastupitelstvu jako o jednom z orgánů obce. Teoretická část díla v první části stručně popisuje historický vývoj veřejné správy na území České republiky. Druhá část charakterizuje obce, je zde popsána i Evropská charta místní samosprávy. Poslední teoretická část analyzuje legislativně …více
Abstract:
The aim of the thesis entitled Independent powers of the municipal council of Bruntál is to give a comprehensive picture to the municipal council as one of the municipal authorities. The theoretical part of the work briefly describes the historical development of public administration in the Czech Republic. The second part characterizes the municipalities, there is also described the European Charter …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/h4wuk/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2020
  • Vedoucí: Ing. Lucie Kamrádová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Karel Mašlík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě

Slezská univerzita v Opavě

Fakulta veřejných politik v Opavě

Magisterský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Veřejná správa a sociální politika