Michaela Hemmerová, DiS.

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Autismus a hra

Anotace:
Práce začíná vysvětlením proč jsem zvolila dané téma a nástinem toho, čím se práce bude zabývat. V první části práce se zabývám autismem jako takovým, tím jak je vnímán současným světem a jeho diagnostikováním. Dále už píši o konkrétním autistickém chování a způsobech, jak s ním zacházet. Následující kapitola se zaměřuje na behaviorální přístup, který může toto chování ovlivňovat, což nám ve hře při …více
Abstract:
The work begins with an explanation why I chose the topic and with an idea of what work will be addressed to. The first part deals with autism as such, how it is seen in the contemporary world and its diagnosed. Then I write about a specific autistic behaviours and different ways to treat it. The next chapter focuses on the behavioral approach, which may influence this behavior. That can help us very …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 10. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Marie Ortová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická