Ivana Richtárová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Metoda "Geef me de 5" při práci s dětmi s autismem

Anotace:
V této absolventské práci se zabývám prací s dětmi s poruchami autistického spektra. Uvádím známé poznatky z odborné literatury zabývající se touto problematikou. Zároveň však přináším popis metody „Geef me de 5“ („Dej mi 5“), která vznikla v Nizozemsku a kreativně pomocí kreseb pracuje s dětmi s poruchami autistického spektra. V práci se také zabývám obecným popisem těchto poruch a jejich problematikou …více
Abstract:
This paper deals with the work with children with Autism spectrum disorders. I present some well-known knowledge from the specialized literature that deals with the topic. At the same time, I bring description of the “Geef me de 5” (“The Essential 5”) method, which was invented in the Netherlands, that uses drawing as a creative way of working with children with Autism spectrum disorders. In the thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Miloslava Šotolová
  • Oponent: Mgr. Miloš Votoupal, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc